Betalning

Betalning sker vid avhämtning. Vi tar kortbetalning.
ev. avbokning måste ske senast 2 dagar innan.

Avhämtning/Återlämning

Takboxen hämtas hos hyrtakbox.nu Örebro, Gråbergsvägen 8 örebro enligt överenskommelse. Lasträcken bör vara monterade på bilen när takboxen hämtas.
Boxen besiktigas gemensamt vid avhämtning och återlämning.

Tak-/lasträcken

Har du bil med ”rails” så går det bra att hyra takräcken. ( 200 kr/hyrtillfälle). Har du bil utan ”rails” och behöver takräcken så går det bra att köpa och få dom monterade vid hyrtillfället. Uppge bil och modell eller reg. nr.

Försäkring

Efter avhämtning står hyrestagaren för försäkring vid skada eller stöld. Detta ingår normalt i hemförsäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.Vid eventuell skada eller stöld ska hyrtakbox.nu Örebro meddelas omgående. Bifoga kopia på skadeanmälan/polisanmälan.
Stulen, skadad eller förstörd takbox debiteras enligt gällande prislista.

Försening

Vid försenad återlämning av takbox MÅSTE hyrestagaren kontakta hyrtakbox.nu Örebro minst en dag före hyresperiodens slut.

Övrigt

Slitage som uppkommer under normalt användande debiteras ej. Vid förlust av nyckel debiteras 150:- inkl. moms. Bokad ej avhämtad takbox debiteras med 200:-.