Verksamheten med uthyrningar av takboxar har upphört.
Jag känner att inte riktigt hinner med den här verksamheten längre.
Jag passar därför på att tacka alla kunder genom åren.

Med vänlig Hälsning

Stefan